Επιστημονικό δυναμικό

Ο Πολιτικός Μηχανικός Αντζούρης Γιάννης, είναι υπεύθυνος του Τεχνικού Τμήματος & Τμήματος Μελετών, για τις μηχανολογικές μελέτες, την τεχνολογία και την εφαρμογή των ισχυόντων τεχνικών κανονισμών στις κατασκευές και τα βιομηχανικά έργα.

Ο Μηχανολόγος Μηχανικός Ράγιας Γιώργος, είναι υπεύθυνος για θέματα μηχανουργικής κατεργασίας, συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνογνωσίας συγκολλήσεων.

Ο Μηχανολόγος Μηχανικός Ζηρδέλης Ανδρέας είναι υπεύθυνος της Διασφάλισης Ποιότητας έργων.

Ο Μηχανολόγος Μηχανικός Γελαδάρης Σωτήρης είναι υπεύθυνος Προμηθειών. 


Tεχνικό Τμήμα

Μηχανολόγοι Μηχανικοί : 3
Πολιτικοί Μηχανικοί : 3
Αρχιτέκτων Μηχανικός : 1

Σχεδιαστές : 5
Προγραμματιστές των Αυτομάτων (CNC)
Ηλεκτρονικών Μηχανημάτων : 5

 

Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες

Οικονομολόγοι : 4
Διοικητικοί υπάλληλοι : 6


Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

Προϊστάμενος Μηχανικός : 1
Ελεγκτές NDT LEVEL II : 2
Βοηθοί : 2

 

Εργατοτεχνικό Προσωπικό

Εργοδηγοί : 8
Εξειδικευμένοι εργατοτεχνίτες : 80
Εργατοτεχνίτες : 78
Χειριστές μηχανημάτων : 15
Ηλεκτρολόγοι συντηρητές : 2

Το σύνολο των ατόμων του μονίμου ανθρωπίνου δυναμικού είναι : 225.

Η εταιρεία έχει την ευχέρεια να προσαυξάνει με έκτακτο προσωρινό εξειδικευμένο προσωπικό το ανθρώπινο δυναμικό της, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις διαφόρων έργων.

Διεθνής Παρουσία

1


Γερμανία

Slide item 2


Λιβύη

Slide item 4


Βουλγαρία

Slide item 5


Σενεγάλη

Slide item 6


Νιγηρία

Τομείς Δράσης

erga24.1 01

Έργα

17978d4ad9

Επικοινωνία

co1

Φυλλάδια

fylladio1fylladio2