Το νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της εταιρείας στην Β ́ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, εκτείνεται σε γήπεδο 62.100 m2, και διαθέτει συνολικά 24.300 m2 στεγασμένης επιφανείας, που περιλαμβάνει 2 αίθουσες διαστάσεων 25 m πλάτος X 250 m μήκος και 1 αίθουσα διαστάσεων 12 m πλάτος X 145m μήκος. Οι ανωτέρω αίθουσες είναι εξοπλισμένες με 35 γερανογέφυρες μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας 20 tons.

 Στον ακάλυπτο χώρο υπάρχει αύλειος χώρος Α' Υλών-προσυναρμολόγησης ετοίμων κατασκευών με διαστάσεις 30 m πλάτος και 300 m μήκος, εξοπλισμένος με έξι Γερανογέφυρες (δύο των 25 tons, δύο των 20 tons και δύο των 10 tons).

 Η εταιρεία διαθέτει επίσης σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις στην Α ́Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, σε γήπεδο 8.000 m2 και με στεγασμένη επιφάνεια 5.000 m2, που περιλαμβάνει αίθουσες πλάτους 24m, 20m και 17m. Οι ανωτέρω αίθουσες είναι εξοπλισμένες με 12 γερανογέφυρες μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας 10tons.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός των εργοστασίων αποτελείται από τα πλέον εξελιγμένα αυτόματα μηχανήματα επεξεργασίας μετάλλων με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1.400 HP.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας με την κατασκευή νέα αίθουσας μηχανουργείου πλάτους 25m,με στεγασμένη επιφάνεια 6.500 m2 με δύο εσωτερικές γερανογέφυρες ανοίγματος 25m και ικανότητα ανύψωσης 25tons έκαστη, καθώς επίσης και εξωτερική γερανογέφυρα ανοίγματος 30m και ανυψωτικής ικανότητας 25tons.

Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί μια νέα και σύγχρονη κινητή μονάδα χειροκίνητου αμμοβολείου –βαφείου, ικανή να εξυπηρετεί για αυτόν τον σκοπό κομμάτια μεγάλων μεγεθών. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν εξοπλιστεί με εξωτερικά ημιπορτάλ ανυψωτικής ικανότητας (40tons + 6.3tons)x 2τεμ. Τα ανωτέρω είναι σε θέση να μεταφέρουν πλήρως συναρμολογημένο κομμάτι (εφόσον απαιτηθεί) συνολικού βάρους 80tons. (π.χ. διαστάσεων 35m

Συνολικά, τα εργοστάσια μας εξυπηρετούνται με 57 γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας (3.2tons-40tons). Οι εγκαταστάσεις μας, τόσο σε οικοπεδική έκταση όσο και σε στεγασμένο παραγωγικό χώρο, σε συνδυασμό με τον μηχανολογικό εξοπλισμό και το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις του δικού σας έργου άμεσα και αποτελεσματικά.

Διεθνής Παρουσία

1


Γερμανία

Slide item 2


Λιβύη

Slide item 4


Βουλγαρία

Slide item 5


Σενεγάλη

Slide item 6


Νιγηρία

Τομείς Δράσης

erga24.1 01

Έργα

17978d4ad9

Επικοινωνία

co1

Φυλλάδια

fylladio1fylladio2